Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική»

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ιδρύθηκε το 1995. Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι η εξειδίκευση στις βασικές πτυχές της λειτουργίας του σύγχρονου κράτους και των δημόσιων πολιτικών. Το πρόγραμμα αποβλέπει σε μια διεπιστημονική θεώρησή τους, με τη συμβολή της διοικητικής επιστήμης, της κοινωνικής πολιτικής και του δημοσίου δικαίου, στη διεύρυνση των οριζόντων των φοιτητών στις σχετικές θεματικές και στην απόκτηση του θεωρητικού εξοπλισμού που επιτρέπει την κατανόηση και την ανάλυσή τους.
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» απευθύνεται σε ευρύ κύκλο επιστημόνων που είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον που συναντά επιτρέπει την εκλογή φοιτητών με υψηλές προδιαγραφές από ευρεία δεξαμενή υποψηφίων.